Grebur Paul

 

 

Viceprimarul comunei Capleni  poate exercita, prin delegare de competenţă, unele din atribuţiile care revin Primarului din Legea nr.215/ 2001, republicată, şi anume:

1. controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

2. Intocmirea si reactualizarea Planului de Protectie Civila si a Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta.Prevenirea situatiilor de urgenta

3. răspunde de inventarierea gestionarea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei Capleni ;

4. organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;

5. ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării spatiilor verzi si a malurilor cursului de apă de pe raza comunei Capleni.

6. alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de Consiliul Local sau de Primar

7. Coordoneaza activitatea  urmatoarelor servicii publice:

  • Serviciul Administrativ si gospodarie comunala
  • Serviciul Izlaz comunal
  • Serviciul Public Alimentare cu apa
  • Serviciul Public de salubrizare
  • Serviciul Public Politie Locala
order fluoxetine online www.truedrugmart.com/
Buy Levothyroxine online after comparing prices http://infopillsrx.com/synthroid-pills-no-prescription.html Order Synthroid without a prescription.
yasmin without prescription on www.infodrugsrx.com yasmin pills price